Kierunki

Bułgaria otwiera się dla turystów

Jak poinformował Nikolay Kostov Radca Ambasady Bułgarii w Warszawie i dyrektor nowo otwartego Narodowego Przedstawicielstwa Turystycznego tego kraju, od 1 maja Bułgaria otworzyła letni sezon turystyczny 2021.

Zgodnie z rozporządzeniem nr RD-01-278 Ministra Zdrowia z dnia 29.04.2021 rok. zliberalizowany został dostęp turystów zagranicznych na terytorium Republiki Bułgarii pod warunkiem spełnienia zasad wjazdu, zapewniając tym samym bezpieczeństwo turystów. Spełnienie tych zasad umożliwia dostosowanie istniejących ograniczeń w ruchu turystycznym ze względów zdrowotnych. Nowe warunki ułatwią swobodne przemieszczanie się i stworzą warunki wstępne wznowienia międzynarodowego ruchu turystycznego. Warunki określone dla wykazania bezpieczeństwa Covid-19 narzucają jasne standardy swobodnego przemieszczania się i wizyt turystycznych, tworząc równe szanse dla obywateli wszystkich krajów. Nowe zasady ułatwią wolne przemieszczanie i stworzą warunki na wznowienie ruchu turystycznego.

Bułgaria jest gotowa przyjąć zagranicznych turystów, jeśli jest spełniony jeden z trzech alternatywnych warunków:

  • podróżujący przedstawi dokument dotyczący zakończonego programu szczepień przeciwko Covid-19. Za pełny harmonogram szczepień uważa się odpowiednią liczbę dawek szczepionek przeciwko Covid-19, którymi są Pfizer-Biontech, Astra-Zeneca AB, SK Bioscience Co Ltd, Moderna, Janssen-Cilag International NV, Serum Institute of India, Sinopharm, Sinovac Biotech Ltd., Sputnik V. Musi upłynąć 14 dni od daty ostatniej dawki. Dokument musi zawierać nazwiska osoby zapisane po łacinie zgodnie z dokumentem tożsamości, z którym podróżuje, datę urodzenia, daty podania odpowiednich dawek szczepionki, nazwę handlową i numer serii szczepionki przeciwko Covid-19, nazwa producenta / posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, kraj, z którego zostało ono wydane oraz nazwa właściwego organu wydającego.
  • podróżujący przedstawi dokument wykazujący negatywny wynik testu łańcuchowej reakcji polimerazy wykonanego do 72 godzin przed wjazdem do kraju lub negatywny wynik szybkiego testu antygenowego wykonanego do 48 godzin przed wjazdem do kraju w celu wykrycia Covid-19, licząc od dnia badania wpisanego do dokumentu. Dokument musi zawierać nazwiska osoby zgodnie z dokumentem tożsamości, z którym podróżuje, dane placówki medycznej wykonującej badanie (imię i nazwisko, adres lub inne dane kontaktowe), datę wykonania badania, zapisaną po łacinie (PCR) lub szybki test antygenowy wskazując na negatywny wynik (Negative), umożliwiający interpretację dokumentu.
  • podróżujący przedstawi dokument, wykazujący pozytywny wynik testu łańcuchowej reakcji polimerazy lub szybkiego testu antygenowego na Covid-19 – dla osób chorych na Covid-19 za okres od 15 do 180 dnia od daty badania, wpisany do dokumentu. Dokument musi zawierać nazwiska osoby zgodne z dokumentem tożsamości, z którym podróżuje, dane placówki medycznej wykonującej badanie (imię i nazwisko, adres lub inne dane kontaktowe), datę badania metodą łańcuchowej reakcji polimerazy lub szybkiego testu antygenowego dla Covid-19, napisany po łacinie (PCR lub RAT) i wynik pozytywny (Positive), umożliwiający interpretację dokumentu.

Równolegle z tym procesem w celu zapewnienia bezpieczeństwa, podjęto masowe szczepienia przeciwko COVID-19 w przemyśle turystycznym i od 3 maja 2021 rozpoczęto szczepienie wśród pracowników w kurortach turystycznych. W kurorcie Albena na przykład, oczekuję się, że do 15 czerwca ponad 60% pracujących dostanie drugą dawkę szczepionki.

Ministerstwo Turystyki rozpoczęło kampanię reklamową „Bezpieczne lato 2021”. W tym celu powstały filmy reklamowe na razie w czterech językach – bułgarskim, angielskim, niemieckim i hebrajskim, które będą dystrybuowane na wszystkie rynki strukturalne i priorytetowe dla naszego kraju. Bułgaria podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, aby goście czuli się chronieni i bezpieczni podczas pobytu w Bułgarii. Przestrzeganie zaleceń sanitarno-higienicznych jest jednym z kluczowych warunków utrzymania przez nasz kraj zielonego znaku bezpieczeństwa i higieny (Safety and Hygene Travel Stamp), wydawanego przez Światową Radę Podróży i Turystyki (WTTC). Reklamy będą dystrybuowane głównymi kanałami komunikacyjnymi na ponad 18 rynkach priorytetowych, Ambasadach Bułgarii i Narodowych Przedstawicielstwach Turystycznych, tak aby dotarły do jak najszerszego kręgu odbiorców.
Bezpieczeństwo w miejscach noclegowych, gastronomii i miejscach zabawy jest regulowane poprzez wydane jeszcze 15 marca dwa dokumenty przez Ministerstwo turystyki: Instrukcja w zakresie funkcjonowania turystycznych obiektów noclegowych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, punktów gastronomicznych i lokali rozrywkowych w warunkach zapobiegania zakażenia wirusem Covid-19 w Bułgarii i Zasady prowadzenia działań przeciwepidemicznych w obiektach turystycznych w sezonie letnim 2021.

Wszystkie organy kontrolujące pracę hoteli, lokali gastronomicznych i rozrywkowych codziennie monitorują przestrzeganie Zasad i Instrukcji i w razie ustalenia nieprawidłowości, są natychmiastowo korygowane.

Fot: Grzegorz Micuła i Pixabay

O autorze

Grzegorz Micuła

Dziennikarz, podróżnik, fotograf, przewodnik i licencjonowany pilot wycieczek. Autor ponad trzydziestu przewodników m.in. po Cyprze, Balearach, Szwecji, Tunezji, Wilnie, Ukrainie i Polsce. Pracował m.in. dla miesięczników Poznaj Świat, Podróże, Voyage, Obieżyświat, VIP, Kaleidoscope, Magazyn All Inclusive.