Biura Podróży

Grecos podwyższył gwarancją ubezpieczeniową do 75 mln zł

75 mln zł wynosi nowa gwarancja ubezpieczeniowa Biura Podróży Grecos. Ta kwota zabezpieczyumowy na udział w wyjazdach zawarte od 17 września br.

Gwarancję ubezpieczeniowa dla Grecosa wystawiło, podobnie jak w zeszłym roku, TU Europa. Gwarancja obejmuje wszystkie umowy na udział w wycieczce zawarte od 17 września 2018 roku.Umowy zawierane do 16 września bieżącego roku objęte są ochroną na podstawie poprzedniej gwarancji.

– Podnieśliśmy sumę gwarancyjną, ponieważ chcemy by nasi klienci czuli się bezpiecznie. Jesteśmy dla naszych klientów gwarantem udanychwakacji, ale chcemy jednocześnie by turyści byli zabezpieczeni w każdej sytuacji. Wymaga tego też oczywiście ustawa, stąd wypełniamy wszelkie zapisy prawa, a szczególnie chętnie te, które dotycząinteresu klientów – mówi Janusz Śmigielski, wiceprezes Grecos Holiday.

Przedmiotem gwarancji jest przede wszystkim pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, w przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych wbrew obowiązkowi nie zapewnia kontynuacji bądźpowrotu. Gwarancja dotyczy również zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora lubprzedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych impreza nie została zrealizowana oraz zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została zrealizowana z powodu leżącego po stronie organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego zakup powiązanych usługturystycznych.

W obszarze ubezpieczeń Grecos kontynuuje współpracę z TU Europa, które nadal będzie również ubezpieczycielem pakietów turystycznych (w tym bagażu czy kosztów leczenia) oferowanych przez specjalizującego się w Grecji touroperatora.

fot: materiały prasowe

O autorze

Magdalena Pinkwart

Dziennikarka turystyczna, współpracuje m.in. z magazynami National Geographic Traveler, Kaleidoscope, Harpers Bazaar. Autorka przewodników wydanych przez National Geographic. Laureatka Nagrody Magellana. Licencjonowana pilotka i przewodniczka. Komentatorka radia i TV w dziedzinie turystyki.