Kierunki

Nowe polskie miasta

10 nowych miast pojawi się w Polsce 1 stycznia 2019 roku. Najwięcej w województwie świętokrzyskim.  Uzyskanie tego statusu wiąże się m.in. ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem miejscowości.

Nadanie statusu miasta może przynieść wymierne korzyści, na przykład zyskanie na atrakcyjności inwestycyjnej czy możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich. Z dniem 1 stycznia 2019 roku status miasta otrzymają:

– Koszyce – w powiecie proszowickim (woj. małopolskie);
– Lubowidz – w powiecie żuromińskim (woj. mazowieckie);
– Nowa Słupia – w powiecie kieleckim (woj. świętokrzyskie);
– Pierzchnica – w powiecie kieleckim (woj. świętokrzyskie);
– Szydłów – w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie);
– Wielbark – w powiecie szczycieńskim (woj. warmińsko-mazurskie);
– Nowy Korczyn – w powiecie buskim (woj. świętokrzyskie);
– Oleśnica – w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie);
– Opatowiec – w powiecie kazimierskim (woj. świętokrzyskie);
– Pacanów – w powiecie buskim (woj. świętokrzyskie).

Wszystkie nowe miasta posiadały już ten status w przeszłości. W setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę szczególne znaczenie nadano przywróceniu statusu miast tym miejscowościom, które utraciły prawa miejskie w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym. Są to: Koszyce, Nowa Słupia, Pierzchnica, Szydłów, Nowy Korczyn, Oleśnica, Opatowiec oraz Pacanów. Lubowidz utracił prawa miejskie po wojnach szwedzkich, a Wielbark posiadał je w latach 1723-1946.

Według danych GUS, w 2018 roku istniało w Polsce 930 miast. Były to 302 gminy miejskie oraz 628 miast położonych w gminach miejsko-wiejskich.

Źródło: http://kurier.pap.pl

Fot.: https://www.szydlow.pl

O autorze

Alicja Micuła

Przewodniczka świętokrzyska, pilotka wycieczek, dziennikarka. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Podróżników Globtroter.