Kierunki

Nowości na liście UNESCO

Na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO pojawiły się niemieckie miasta SchUM - Moguncja, Spir i Wormacja.

Na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO pojawiły się niemieckie miasta SchUM – Moguncja, Spir i Wormacja.


Wspólnota tzw. miast SchUM – Moguncji, Wormacji i Spiry uchodzi za kolebkę kultury żydowskiej w Europie. W miastach SchUM (akronim utworzony z pierwszych liter tych miast w języku hebrajskim) są miejsca, które od teraz noszą tytuł światowego dziedzictwa. Jest to dzielnica żydowska w Spirze, dzielnica synagogalna w Wormacji oraz stare cmentarze żydowskie w Wormacji i Moguncji.

Od miłości do nienawiści
Historia tych miejsc odzwierciedla życie i kulturę żydowską na przestrzeni wieków – od zgodnego współistnienia z gminami chrześcijańskimi przez prześladowania, zniszczenie i ludobójstwo, po dzisiejsze kultywowanie wiary i tradycji w gminach żydowskich.
Położone nad Renem miasta Moguncja, Spira i Wormacja oferują wiele atrakcji kulturalno-turystycznych i cieszą się zainteresowaniem jako cele turystyki kulturowej.

Limes Dolnogermański
W ramach rozległego wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa ‚Granice Cesarstwa Rzymskiego‘ status dziedzictwa światowego nadano teraz kolejnemu fragmentowi granicy rzymskiego imperium – Limesowi Dolnogermańskiemu.

Liczący 400 km długości odcinek antycznych umocnień granicznych ciągnie się wzdłuż Renu – od Rheinbrohl w Nadrenii-Palatynacie przez Nadrenię Północną-Westfalię do Katwijk na holenderskim wybrzeżu Morza Północnego.

Roman Wall Xanten of the Archaeological Park in Xanten, one of the largest archaeological open air museums in the world.

Dzisiaj metropolie, a dawniej…
Rzeka Ren stanowiła naturalną granicę między rzymską prowincją i wolną Germanią. W 44 miejscowościach, grodach warownych, obozowiskach legionów i zabudowaniach świątynnych toczyło się życie Rzymian. Obiekty te stworzyły podwaliny pod dzisiejsze metropolie, takie jak Bonn czy Kolonia.

Spora część pozostałości z czasów antycznych kryje się dzisiaj pod powierzchnią gruntu jako starannie chronione zabytki ziemne, ale w wielu miejscach muzea i ekspozycje prezentują fascynujące wykopaliska archeologiczne.

Fot.: materiały prasowe

O autorze

Alicja Micuła

Przewodniczka świętokrzyska, pilotka wycieczek, dziennikarka. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Podróżników Globtroter.