Punkt Widzenia

Otwieranie granic

Polska otworzyła swoje granice dla mieszkańców strefy Schengen przywracając pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej znosząc kontrole na granicach z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Służby obecne na granicy będą prowadziły kontrole tylko wyrywkowo. Polacy mogą teraz podróżować do tych krajów strefy Schengen, które otworzą dla nich swoje granice. Przestała także obowiązywać dwutygodniowa kwarantanna dla wjeżdżających do Polski. Nadal jednak pozostają zamknięte granice zewnętrzne Unii Europejskiej, a termin ich otwarcia będzie wprowadzony zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej.

Polski MSZ opublikował mapę Europy z podziałem na te państwa, w których granice są otwarte i nie obowiązuje 14-dniowa kwarantanna po wjeździe, te, w których obowiązuje kwarantanna lub granice są zamknięte, oraz takie, które dopuszczają wjazd warunkowo

Granice zamknięte lub 14-dniowa kwarantanna czeka Polaków w: Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Islandii, Norwegii, Rumunii, Słowenii, na Białorusi, w Mołdawii, w Czarnogórze, Macedonii Północnej i na Malcie. Także Węgry pozostają zamknięta dla obywateli polskich w ruchu turystycznym do odwołania.

Pozostałe państwa dopuszczają wjazd warunkowo. We Francji wymagana jest deklaracja o celu podróży oraz deklaracja o braku symptomów zakażenia COVID-19 i kontaktu z osobą zakażoną. Do Danii mogą wjechać jeśli mamy uzasadniony powód wjazdu, którym nie może być cel turystyczny. Duńczycy zamknęli granice do końca sierpnia..
Finlandia częściowo zniosła kontrole graniczne, jednak utrzymała je na granicy ze Szwecją i Rosją do 14 lipca. Polacy przy wjeździe muszą zatem liczyć się z koniecznością odbycia rozmowy z funkcjonariuszem Straży Granicznej. MSZ zaleca również posiadanie dokumentów udowadniających potrzebę wjazdu do Finlandii.

Czechy od 15 czerwca wznowiły ruch turystyczny. Polska została uznana za kraj „niskiego ryzyka” i obywatele polscy przy wjeździe do tego kraju nie muszą przedkładać negatywnego testu na obecność koronawirusa, czy poddawać się kwarantannie.
Słowacja natomiast nie zakwalifikowała Polski do listy państw bezpiecznych pod względem zagrożenia epidemicznego. dlatego nadal niemożliwy jest swobodny przejazd polskich obywateli przez Słowację. Niedozwolony jest wjazd/tranzyt w celach turystycznych.

O autorze

Grzegorz Micuła

Dziennikarz, podróżnik, fotograf, przewodnik i licencjonowany pilot wycieczek. Autor ponad trzydziestu przewodników m.in. po Cyprze, Balearach, Szwecji, Tunezji, Wilnie, Ukrainie i Polsce. Pracował m.in. dla miesięczników Poznaj Świat, Podróże, Voyage, Obieżyświat, VIP, Kaleidoscope, Magazyn All Inclusive.