Transport

Wizz Air: Podróże lotnicze bez śladu węglowego

Wiz Air

Wizz Air wzywa regularne linie lotnicze do zaprzestania lotów z pustymi miejscami w klasie biznes w przypadku połączeń trwających poniżej pięciu godzin. Ma to na celu ograniczenie śladu węglowego. Czy mamy do czynienia z końcem dawnego modelu podróży lotniczych klasą biznes?

Zdaniem przedstawicieli Wizz Air, klasa biznes powinna być zakazana na wszystkich lotach krótkodystansowych. Pasażerowie podróżujący w ten sposób odpowiadają za dwukrotnie większy ślad węglowy w porównaniu z pasażerem klasy ekonomicznej. Przemysł lotniczy i cała branża lotnicza odpowiadają za funkcjonowanie tak nieefektywnego i archaicznego modelu. Zmiana sposobu myślenia o tym powinna odbyć się już dawno temu. Dlatego przewoźnik wzywa inne linie lotnicze, aby zobowiązały się do całkowitej rezygnacji z podróży w klasie biznes na każdym locie trwającym poniżej pięciu godzin.

Podróże lotnicze bez śladu węglowego

József Váradi, prezes Wizz Air Holding

–Wizz Air z zaangażowaniem działa na rzecz zrównoważonego lotnictwa. Wzywamy wszystkie regularne linie lotnicze do odpowiedzialnego biznesu i zaprzestania lotów krótkodystansowych z pustymi miejscami – mówi József Váradi, prezes Wizz Air Holding. – Przemysł lotniczy potrzebuje bardziej zdecydowanych rozwiązań i zakazu klasy biznes na krótkich lotach. Jednocześnie zachęcamy podróżnych do świadomego wyboru podczas rezerwacji lotów. Staromodny model podróży już się skończył, podobnie jak klasa biznes – dodaje.

Czy Wizz Air to najbardziej zielona linia lotnicza w Europie?

Z danych przewoźnika wynika, że obecnie przewoźnik generuje najniższy poziom emisji dwutlenku węgla (CO2) przypadający na pasażera wśród wszystkich linii lotniczych. W październiku 2019 r. wyniósł on 56,8 gr/pasażer/km. Oznacza to, że Wizz Air jest obecnie najbardziej zieloną linią lotniczą w Europie.

Niskokosztowe – tanie podróże lotnicze

Ultra-niskokosztowy model biznesowy WIZZ opiera się na wysokim współczynniku obłożenia i odpowiednio ścisłym rozkładzie kabiny pasażerskiej. Umożliwia to latanie w sposób zrównoważony i utrzymanie poziomu emisji dwutlenku węgla na możliwie jak najniższym poziomie.

Przewoźnik zobowiązał się do dalszej redukcji emisji. W ciągu kolejnych 10 lat ma ją zmniejszyć o 30% na każdego pasażera. Ponadto apeluje, aby pozostałe linie postąpiły tak samo. Zdaniem szefostwa linii ten problem dotyczy całej branży i wymaga zastosowania poważnych rozwiązań. Branża jako całość wymaga bardziej zdecydowanych działań, które mogą przynieść oczekiwane zmiany.

Największa niskokosztowa linia lotnicza w Europie Środkowo-Wschodniej

Wizz Air to największa niskokosztowa linia lotnicza w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferta przewoźnika składa się z ponad 700 tras z 25 baz łączących 152 lokalizacje w 44 krajach.

O autorze

Ewa Ploplis

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracowała w największych redakcjach w kraju m.in. w: Polskiej Agencji Prasowej. Współpracowała z redakcjami m.in.: Życie Handlowe, Życie Gospodarcze, Magazyn Fakty, VIP i Polska Gazeta Turystyczna. Właścicielka i redaktor naczelna Medialnej Agencji Informacyjnej EPO. Z zamiłowania podróżniczka, fotoreporter, producent filmów.