Transport

Strefa ekologiczna w Brukseli

Żyjemy coraz bardziej ekologicznie. Coraz więcej miast dba o czyste powietrze u siebie. W Brukseli z początkiem Nowego Roku wejdzie w życie strefa ekologiczna. Warto wiedzieć co to oznacza dla podróżnych i logistyków.

Stolica Belgii wprowadzi od 1 stycznia kompleksową strefę ekologiczną obejmującą cały region metropolitalny wraz ze swoimi 19 gminami. Aby móc wjechać do tej strefy, wszyscy europejscy właściciele pojazdów muszą najpierw zarejestrować się na stałe w miejskiej bazie danych. Starsze, zanieczyszczające pojazdy zostają wyłączone z ruchu drogowego. Na razie jednak przepis ten obowiązuje tylko Belgów, cudzoziemcy będą musieli się rejestrować od lata 2018 roku! Aby jednak nie przekroczyć tego terminu, podróżni powinni stale informować się na portalu informacyjnym lez-belgium.be Tutaj streszczone są już wszystkie zasady wjazdu, a granice strefy środowiskowej można zobaczyć na interaktywnej mapie. Ponadto strona zawiera ważne informacje na temat wszystkich istniejących i planowanych belgijskich stref ekologicznych, ponieważ dzieje się tam wiele rzeczy w tym temacie!

Przed wjazdem do belgijskich stref ekologicznych (Low Emission Zone LEZ) należy dokonać obowiązkowej rejestracji pojazdu.

Rejestracji należy dokonać osobno dla każdej gminy/miasta, ponieważ w strefach niskiej emisji LEZ obowiązują różne regulacje. Jeżeli po dokonaniu rejestracji w określonej strefie LEZ dany pojazd nie będzie spełniał obowiązujących w niej wytycznych w zakresie klasy EURO i w związku z tym w normalnych warunkach nie byłby możliwy wjazd do takiej strefy, pod pewnymi warunkami istnieje jednak możliwość zakupu dodatkowego biletu ekologicznego uprawniającego do wjazdu.

Z uwagi na różne regulacje i wytyczne dotyczące klas EURO obowiązujące w danym mieście/gminie i ich strefach LEZ, możliwe jest, że w różnych strefach LEZ w Belgii obowiązywać będą różne zakazy wjazdu dla różnych typów pojazdów.

Jako, że dodatkowo należy dokonać rejestracji osobno dla każdej ze stref LEZ, która nie jest przenoszona na inne strefy, a bilety ekologiczne są ważne tylko w danej strefie LEZ, jak również podlegają innym regułom niż w innych strefach LEZ, w belgijskich strefach ekologicznych przewidziane są wysokie kary dla pojazdów zagranicznych na wypadek nieprzestrzegania obowiązujących reguł.

Informacje o belgijskich strefach ekologicznych można znaleźć również na www.lez-belgium.be, gdzie rejestracja pojazdu jest szczególnie łatwa: wystarczy kilka kliknięć

Ponieważ problem zanieczyszczenia powietrza staje się coraz ważniejszy w Europie, coraz więcej miast wprowadza strefy ekologiczne. Na przykład w tym roku we Francji weszło w życie 17 stref ekologicznych, z których niektóre obejmują nawet całe departamenty. Aby nie stracić przeglądu w błyskawicznie zmieniającej się sytuacji, zalecamy śledzenie wszystkich zmian w aplikacji Green-Zones.

O autorze

Grzegorz Micuła

Dziennikarz, podróżnik, fotograf, przewodnik i licencjonowany pilot wycieczek. Autor ponad trzydziestu przewodników m.in. po Cyprze, Balearach, Szwecji, Tunezji, Wilnie, Ukrainie i Polsce. Pracował m.in. dla miesięczników Poznaj Świat, Podróże, Voyage, Obieżyświat, VIP, Kaleidoscope, Magazyn All Inclusive.