Punkt Widzenia

Trzy pytania do Nikolaja Kostova

Z Nikolajem Kostovem Radcą Ambasady Bułgarii w Warszawie dyrektorem Narodowego Przedstawicielstwa Turystycznego Bułgarii rozmawia Grzegorz Micuła.

Został Pan dyrektorem otwartego w marcu bułgarskiego Narodowego Przedstawicielstwa Turystycznego. Skąd zainteresowanie Polską i czy może Pan powiedzieć kilka słów o sobie?

Do Polski pierwszy raz w przyjechałem roku 1981 z rodzicami, a później, w 1990 roku na studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej. W roku 1996 rozpocząłem prace dla Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą odpowiadając za stosunki z Polską, Litwa, Łotwą i Estonią a od roku 2002 pracowałem przez 4 lata jako Radca Handlowy Ambasady Bułgarii w Warszawie. Od roku 2019 pracowałem w Ministerstwie Turystyki Bułgarii jako Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Inwestycji, a od końca marca 2021 roku kieruję Narodowym Przedstawicielstwem Turystycznym Ambasady Republiki Bułgarii w Warszawie.

Otwarcie turystycznego przedstawicielstwa Bułgarii podczas pandemii koronawirusa przez wicepremier bułgarskiego rządu Maryjannę Nikolovą wskazuje na dużą wagę jaką Bułgaria przywiązuje do współpracy turystycznej z Polską. Czy nasz kraj postrzegany jest jako ważny kierunek przyjazdowy do Bułgarii?

Oczywiście! Dobrze pamiętamy jak w przeszłości na bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego przyjeżdżały setki tysięcy polskich wczasowiczów i turystów. Polska to wielki, kilkudziesięciomilionowy rynek oraz bliski, słowiański kraj. Dlatego właśnie w Warszawie otwarto jedno z trzech (obok Frankfurtu i Moskwy) Narodowych Przedstawicielstw Turystycznych Bułgarii.
Warszawskie NPT zostało ponownie otwarte w 30 lat po tym jak zamknięto ostatnie przedstawicielstwo państwowego Bułgarskiego Stowarzyszenia Turystyki i Wypoczynku w roku 1991. NPT jest reprezentantem polityki Ministerstwa turystyki Bułgarii. Narodowe Przedstawicielstwa Turystyczne są tworzone w krajach bardzo ważnych oraz perspektywicznych dla rozwoju turystyki przyjazdowej do Bułgarii.

Czym zajmuje się kierowane przez Pana Przedstawicielstwo NPT?

Podstawowym celem NPT w Warszawie jest reprezentacja polityki w dziedzinie turystyki Bułgarii i promowanie rozwoju stosunków między Bułgarią a Polską w dziedzinie turystyki na szczeblu państwowym i biznesowym.
Wśród podstawowych zadań Przedstawicielstwa jest – promowanie Bułgarii jako bezpiecznego całorocznego kierunku turystycznego, szczególnie w sytuacji pandemii Covid-19, ułatwienie nawiązywania stosunków między firmami turystycznymi z Bułgarii i Polski, organizowanie konferencji, seminariów i innych spotkań w celu przedstawienia potencjału bułgarskiej turystyki a także utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami branży turystycznej, mediami oraz turystami, którzy planują podróż do Bułgarii i potrzebują kompetentnej informacji.

O autorze

Grzegorz Micuła

Dziennikarz, podróżnik, fotograf, przewodnik i licencjonowany pilot wycieczek. Autor ponad trzydziestu przewodników m.in. po Cyprze, Balearach, Szwecji, Tunezji, Wilnie, Ukrainie i Polsce. Pracował m.in. dla miesięczników Poznaj Świat, Podróże, Voyage, Obieżyświat, VIP, Kaleidoscope, Magazyn All Inclusive.