Biura Podróży

Twardy Brexit zwiększa ryzyko bankructw wielu firm, także turystycznych

Do 29 marca 2019 roku Wielka Brytania ma opuścić Wspólnotę Europejską. Brexit bez osiągnięcia porozumienia między Wielką Brytanią a UE miałby negatywny wpływ na gospodarkę zarówno Zjednoczonego Królestwa, jak i krajów UE. Jak przewidują analitycy, w krótkim okresie należałoby spodziewać się wzrostu inflacji, zmniejszenia PKB oraz trudności w wymianie handlowej, przy czym perturbacje te w większym stopniu dotknęłyby Wielką Brytanię.

Według prognoz ekspertów Atradius, tzw. „no deal Brexit” oznaczałby o 14 proc. większe ryzyku upadłości firm w Wielkiej Brytanii, w porównaniu z opuszczeniem UE z zachowaniem okresu przejściowego. Kraje wspólnoty, których gospodarki najboleśniej odczują opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię bez porozumienia to Irlandia, Belgia, Holandia oraz Dania.

Powrót do ceł

Opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię bez porozumienia, oznaczałoby koniec wolnego przepływu towarów, usług, kapitału i ludzi między Zjednoczonym Królestwem a krajami Wspólnoty. Koszty gospodarcze poniosłaby głównie Wielka Brytania, głównie poprzez dużo niższy wzrost gospodarczy w 2019 i 2020 roku. Negatywne skutki odczułyby również kraje Unii, jednak w znacznie mniejszym stopniu.

Efektem tzw. twardego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, byłby powrót do wymiany handlowej według zasad Światowej Organizacji Handlu i konieczność stosowania ceł na import i eksport. Eksport towarów do krajów Unii Europejskiej, który stanowi 48 proc. eksportu Wielkiej Brytanii, byłby obłożony cłem 5,7 proc., natomiast cło na towary eksportowane do Wielkiej Brytanii z UE (16 proc. całego eksportu poza UE) wyniosłoby 4,3 proc.

Brak porozumienia i tzw. „twardy Brexit” jest jeszcze większym zagrożeniem dla sektora usług, który stanowi 31 proc. wymiany handlowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Bez zachowania okresu przejściowego i podpisania nowych porozumień, poszczególne krajowe wspólnoty mogą blokować świadczenie usług przez firmy brytyjskie.

Mniejsze PKB, spadek inwestycji…

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia niewątpliwie będzie miało negatywny wpływ na wzrost PKB. Do końca 2020 roku PKB Wielkiej Brytanii może być o ponad 2 proc. niższe, niż w wypadku Brexitu na uzgodnionych warunkach. Wyższa inflacja negatywnie wpłynie na konsumpcję prywatną, która ma największy wpływ na PKB Zjednoczonego Królestwa. Niepewność co do warunków i okoliczności Brexitu negatywnie wpływa także na inwestycje w Wielkiej Brytanii, do końca 2020 roku przewidujemy spadek inwestycji aż o 7 proc. – komentuje Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius w Polsce.

…i więcej bankructw w całym regionie

Twardy Brexit zwiększy także odsetek upadłości firm w regionie. Według modeli ekonomicznych Atradius, skala bankructw w Wielkiej Brytanii może być o 14 proc. wyższa w przypadku twardego Brexitu, niż przy płynnym wyjściu z Unii Europejskiej. Cła na eksport towarów i usług będą miały wpływ na zyski przedsiębiorstw, a cła na towary importowane zwiększą inflację w kraju. Wyższa inflacja i słaby funt ograniczy wydatki konsumpcyjne, jednocześnie nieznacznie wzrośnie bezrobocie, co przyczyni się do wzrostu niewypłacalności w sektorze detalicznym i hotelarskim.

Niższe zyski i spadek inwestycji spowodują spadek produkcji przemysłowej o 2 proc. w 2019 r. Sektor produkcji, stanowi jedynie 10 proc. PKB, jednak odpowiada jednocześnie aż za połowę eksportu Wielkiej Brytanii, co czyni go szczególnie podatnym na potencjalne ograniczenia. Niewypłacalność i bankructwa dotknęłyby również sektor motoryzacyjny, producentów żywności i napojów oraz chemiczny.

W przypadku krajów Unii Europejskiej prognozy dotyczące niewypłacalności są łagodniejsze. Zagrożone bankructwem będą głównie firmy w Irlandii, skąd 11 proc. eksportu trafia do Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim chodzi o szeroko pojęty sektor produkcyjny, z którego aż 44 proc. produkcji trafia na eksport do UK, oraz branżę spożywczą. Upadłość irlandzkich firm może być większa o 4 proc. niż przypadku płynnego Brexitu – podkreśla Paweł Szczepankowski.

Bankructwa dotknęłyby również firmy w Holandii i Belgii, gdzie zagrożonych upadkiem w przypadku twardego Brexitu jest 1,5 proc. więcej firm. Atradius prognozuje, że na prawdopodobieństwo bankructwa jest o 1 proc. większe w przypadku firm w Danii oraz Portugalii, której eksport do Wielkiej Brytanii stanowi 7 proc. eksportu ogółem. Brak porozumienia może również spowodować dodatkowy 1 proc. upadłości firm w Niemczech w 2019 i 2020 r.

W przypadku pozostałych krajów Unii Europejskiej, wpływ twardego Brexitu na niewypłacalność firm jest prognozowany na poziomie poniżej 0,5 proc.

Zdjęcie;: Pixabay

Pełna wersja raportu w zakładce Publications na stronie www.atradius.com.

O autorze

Grzegorz Micuła

Dziennikarz, podróżnik, fotograf, przewodnik i licencjonowany pilot wycieczek. Autor ponad trzydziestu przewodników m.in. po Cyprze, Balearach, Szwecji, Tunezji, Wilnie, Ukrainie i Polsce. Pracował m.in. dla miesięczników Poznaj Świat, Podróże, Voyage, Obieżyświat, VIP, Kaleidoscope, Magazyn All Inclusive.