Transport

Bramki ABC na Lotnisku Chopina

W bramkach ABC do automatycznej odprawy granicznej na Lotnisku Chopina pasażerowie mogą dokonać samodzielnej odprawy bez kontaktu z funkcjonariuszem Straży Granicznej. Na żadnym lotnisku w Polsce nie stosowano dotychczas takiego rozwiązania.

Z 10 bramek ABC (ang. Automated Border Control) dla pasażerów odlatujących i 10 bramek dla pasażerów przylatujących ze strefy Non Schengen, odprawianych na górnym poziomie przylotów mogą korzystać pełnoletni podróżni, będący obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, posiadający paszporty biometryczne, jak również Polacy posiadający polskie biometryczne dowody osobiste. Dzięki samodzielnej formie kontroli paszportowej zwiększy się przepustowość odpraw granicznych,  ponieważ takie kontrole trwają z reguły kilkanaście sekund.

Pasażer odprawiający się w bramce ABC w pierwszej kolejności skanuje swój dokument, przykładając go do czytnika, co zapoczątkowuje procedurę kontroli granicznej. Wtedy następuje otwarcie drzwi wejściowych do bramki, a podróżny musi wejść do środka. Następnie bramka dokonuje weryfikacji biometrycznej pasażera – automatycznie porównuje dane zawarte w chipie biometrycznym dokumentu z wizerunkiem twarzy podróżnego i potwierdza, czy osoba przedstawiająca dokument do odprawy jest jego właścicielem.

Bramki ABC połączone są z bazami danych, które obsługuje Straż Graniczna, co pozwoli wykryć m.in. czy podróżny widnieje w bazach danych np. jako osoba poszukiwana lub osoba, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Po pozytywnej weryfikacji otworzą się drzwi wyjściowe i pasażer może opuścić bramkę. Nad procesem automatycznej odprawy granicznej stały nadzór sprawuje funkcjonariusz Straży Granicznej.

Fot.: www.lotnisko-chopina.pl

O autorze

Alicja Micuła

Przewodniczka świętokrzyska, pilotka wycieczek, dziennikarka. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Podróżników Globtroter.