stowarzyszenie dziennikarzy turystycznych

Stowarzyszenie Dziennikarzy Turystycznych

Stowarzyszenie Dziennikarzy Turystycznych im. Olgierda Budrewicza w Warszawie zrzesza czynnych zawodowo twórców i dziennikarzy.

Organizacja ma za zadanie działanie na rzecz promocji podróżowania, rzetelne przekazywanie informacji w tej dziedzinie, oraz propagowanie idei odpowiedzialnej, zrównoważonej turystyki, oraz promocji regionów Polski. Zajmuje się również podtrzymywaniem pamięci i rozpowszechnianiem dziedzictwa Patrona Stowarzyszenia, podróżnika i Powstańca warszawskiego, Olgierda Budrewicza.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Turystycznych im. Olgierda Budrewicza organizuje i współorganizuje wyjazdy prasowe dla dziennikarzy. Relacje z wyjazdów i publikacje po study tourach w ogólnopolskich mediach – prasie, radiu, telewizji i online możesz zobaczyć TUTAJ.

Stowarzyszenie jest pomysłodawcą i organizatorem pierwszych w Polsce Mistrzostw Dziennikarzy w Morsowaniu.

Władze Stowarzyszenia:
Prezes: Magdalena Pinkwart
Wiceprezesi: Tomasz Awdziejczyk, Mirosław Mikulski
Komisja Rewizyjna: Patrycja Waszkiewicz, Alicja Micuła

Strona z aktualnościami Stowarzyszenia: SDT

Organem prasowym Stowarzyszenia jest magazyn turystyczny readandfly.pl

Kontakt:
e-mail: travel.journalists.association@gmail.com
tel: +48 606 241 382

Raport Roczny z Działalności Stowarzyszenia Dziennikarzy Turystycznych im. Olgierda Budrewicza za rok 2019/2020 – POBIERZ RAPORT