Strona główna » Paweł Niewiadomski ponownie prezesem PIT

Paweł Niewiadomski ponownie prezesem PIT

Grzegorz Micuła
3 minuty czytania

W XXXVI Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo – wyborczym Polskiej Izby Turystyki. które odbyło się w Warszawie wzięło udział 118 delegatów. Zgromadzenie podsumowało ostatnią, czteroletnią kadencję w latach 2020-2024, był to bardzo trudny okres w turystyce nie tylko polskiej, w związku z pandemią Covid – 19 oraz agresją Rosji na Ukrainę.

Podkreślił to otwierając obrady prezes PIT Paweł Niewiadomski, który mówił o dramatycznej sytuacji w jakiej znalazła się turystyka na skutek światowej pandemii koronawirusa a następnie wojny za naszą wschodnią granicą. Dotknęło to przede wszystkim Polskę, która uznana została przez zagranicznych turystów za kraj niebezpieczny co odbiło się na liczbie odwiedzających nasz kraj gości, ale jak podkreślił polskiej branży turystycznej udało się przejść ten okres nie bez pewnych sukcesów. Prezes Niewiadomski przedstawił sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu. Przypomniał kierunki i program działania Izby w okresie minionej kadencji, szczególnie ważne skoncentrowanie się jej władz na umorzonej części zwiększeniu skuteczności w realizacji podstawowych, statutowych zadań, w tym obronie praw i interesów gospodarczych członków Izby. Pozytywnie ocenił pomoc publiczną państwa udzieloną na wniosek PIT dla branży turystycznej. Skuteczną walkę o wprowadzenie unijnych “paszportów covidowych” oraz skuteczny lobbing o zaniechanie poboru podatku od umorzonej części tarczy finansowej. Kiedy “odmrażano” turystykę po pandemii w latach 2020-2021 przyszło kolejne uderzenie, atak Rosji na Ukrainę!
W turystyce przyjazdowej powtórzyła się wówczas sytuacja z 2 kwartału roku 2020. pojawiły się masowe anulacje przyjazdów turystów oraz wyjazdów do krajów leżących w sąsiedztwie Ukrainy. Prezes wspomniał także o walce toczonej przez PIT z nielegalnymi organizatorami imprez turystycznych, określanymi jako „szara strefa”. Bo bywają one niebezpieczne dla klientów, nie tylko finansowo. Wymienił podejmowane działania na tym polu i poparcie ich przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Lata 2022-2023 określone zostały w sprawozdaniu PIT jako Czas Odbicia. Z wieloma pozytywnymi działaniami na rzecz branży jak i turystów. M.in. np. nowelizacją dyrektyw UE, zmianami dotyczącymi czasu prowadzenia i odpoczynku kierowców zwiększającymi bezpieczeństwo pasażerów.
Prezes PIT przedstawił również 10 postulatów branży dla władz państwowych, informację o realizacji przez Izbę na zlecenie MSiT projektu „Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży”, uwag do aktów prawnych stanowionych w UE w Brukseli w zakresie turystyki, a także przypomniał współpracę Izby z MSiT sytuacjach nadzwyczajnych, jakimi były pożary na greckiej wyspie Rodos, co w efekcie tej współpracy zapobiegło zamknięcie całej wyspy dla ruchu turystycznego oraz ewakuacji turystów z Izraela po ataku Hamasu na to państwo i trwającej obecnie między nimi wojnie. Nie zabrakło informacji o współpracy z rządową Polską Organizacją Turystyczną, którą prezes ocenił niedawno mówiąc, że PIT jest dla niej najważniejszym partnerem branżowym.
W wyborczej części Walnego Zgromadzenia PIT dokonano najpierw wyboru jej prezesa. Jedynym kandydatem był dotychczasowy, Paweł Niewiadomski, który w tajnych wyborach uzyskał poparcie ponad 90% delegatów, zostając prezesem na kolejną kadencję,
Wśród zamierzeń na nową kadencję prezes zapowiedział walkę z szarą strefą w branży i batalię o zmniejszenie obciążeń finansowych. Innym celem będzie przegląd inicjatyw rządowych, m.in. dotyczących najmu krótkoterminowego i opłat turystycznych. Ważnym zadaniem będzie również aktywizacja turystyki krajowej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów, a także promocja turystyki przyjazdowej do Polski. Prezes dodał też, że poważnym zadaniem przed, którym stoi cała branża będzie zrównoważony rozwój oraz pozyskiwanie kadr dla turystki.
XXXVI Walne Zgromadzenie PIT dokonało również wyboru nowych członków Rady PIT i Komisji Rewizyjnej.


Nowa Rada Polskiej Izby Turystyki
– Niewiadomski Paweł – prezes Polskiej Izby Turystyki
– Chmielewski Grzegorz – wiceprezes PIT
– Henicz Piotr – wiceprezes PIT
– Szczechura Maciej – wiceprezes PIT
– Nasiłowski Sebastian – skarbnik, członek zarządu PIT
– Gnusowska–Weiss Karolina – członek zarządu PIT
– Kurak Kamil – członek zarządu PIT
– Laskowski Piotr – członek zarządu PIT
– Turosieńska Katarzyna – członek zarządu PIT
– Radoliński Paweł – sekretarz generalny PIT

Delegaci wprowadzili też poprawki w Statucie PIT. Część merytoryczną Zgromadzenia zakończył wieczór towarzysko – integracyjny.


Zdjęcie PIT

You may also like

Zostaw komentarz